Objavte sa

Objavte sa

Zprava diabol, zľava anjel. Dobro a zlo je vykresľované už od nepamäti a sme tím vychovávaní celý život. "Nerob to, lebo si ťa príde zobrať čert", ...alebo smetiari. To som ale zalovil teraz riadne hlboko v pamäti 🙂 Neskôr som sa s nimi tak stotožnil, že smetiari boli pre mňa ikonou. Systém udržiavania nás v strachu dnešným "vyspelým" svetom je však omnoho prepracovanejší. Majú to vymyslené. To však neznamená, že ich hry musíme i hrať.

 

 

Naše presvedčenie o tom, že všetko dianie ovplyvňuje buď jedna jediná, alebo dve rozdielne sily (dobro a zlo) sa prejavuje v tom, ako vnútorne prežívame život, zdravie, vzťahy a hojnosť. Strach má mnoho podôb a pritom je to len fikcia. Strach neexistuje - strach si vytvárame my sami na základe myšlienok a domnienok. Čím viac sme "masírovaní" vonkajším svetom, tým sa do nás viac a viac zakoreňuje, formuje nás a z nás sa pomaly vytráca naša osobnosť. Musíme byť preto odolní, odpútať sa od okolných vplyvov a očistiť si svoju osobnosť. Ak sme presvedčení o tom, že existujú dve rôzne sily, ktoré spolu neustále bojujú, potom to znamená, že si tento súboj vpúšťame priamo do tela a do života.

Ak si nedokážete predstaviť, že sme jedna hmota, že by mala minca len jednu stranu a veríte na dobro a zlo, nič sa nedeje a je to prirodzené, pretože je to v nás zakorenené mnoho generáciami. Odporúčam Vám však na jeden deň zahrať sa hru "Pozorovateľ", pri ktorej Vašou jedinou a hlavnou úlohou je nereagovať okamžite, nedomýšľať si a len pozorovať čo si Vaša myseľ chce myslieť. Ak sa naučíte hrať túto hru, naučíte sa listovať medzi myšlienkami, naučíte sa byť hostiteľom svojej mysli a získate tak najväčší dar - skutočného sama seba, bez hrubých nánosov spoločnosti. Objavte sa!

Comments are closed.