Čas

Čas

To ako vnímame čas a ako s ním naložíme, záleží na nás.  Jemu to je jedno. Ak si však uvedomíme jeho hodnotu a nebudeme ho vnímať len ako veličinu, môžeme sa naučiť prežívať všetko intenzívnejšie a bohatšie. To čo tu je teraz, už tu vlastne nie je. Aj keď si predošlú vetu znovu zopakujete, už sa ku tomu nevrátite. Stará ľudová múdrosť "Zbytočné je plakať nad rozliatym mliekom.", je preto viac než namieste. Žime naplno, radujme a buďme vďační v živote za to čo teraz máme.

Comments are closed.