Ochota

Ochota

Bolo by nádherné žiť na Zemi, kde by úsmev a ochota išli ruka v ruke. Nemala by chýbať ako v práci tak i v osobnom živote. Môže sa veľmi rýchlo stať, že budeme na tej druhej strane raz my. Bohužiaľ, niektorí bezočivci stavajú svoje podvody práve na ochote druhých a mnohí na to doplatili. Iní zase maskujú svoju lenivosť a pohľadom beznádejnosti sa dožadujú ochoty druhých. Dôležité je preto dokázať rozoznať kedy človek potrebuje pomoc a či mu svojou ochotou aj pomôžeme. Sú aj opačné prípady, kedy ochotu treba vynaložiť bez žiadosti druhého. Taký pocit obvykle zahreje obe strany.

Comments are closed.