Tolerancia

Tolerancia

Každý sme iný a preto je prirodzené, že každý máme iné názory, správanie a presvedčenia. Nesnažme sa nikoho ovládať a presviedčať o našej pravde. Miesto toho radšej zaujme tolerantný postoj a rešpektujme druhého človeka. Dáme mu tým najavo že prichádzame v dobrom a nie je v našom záujme nič na ňom meniť. Vyhneme sa tak sklamaniu a načerpáme nové poznatky a iný uhol pohľadu.

Comments are closed.