Úcta

Úcta

Zdá sa mi, že tento nápis som zhliadol na bráne cintorína. Stálo tam: "... aj oni boli ako my a aj my raz budeme ako oni ...". Naozaj pekná veta a ešte krajšia myšlienka. Uctievať si život a všetko s čím prídeme počas nášho bytia do kontaktu, považujem asi za najzákladnejšiu hodnotu na ceste k sebapoznaniu a obnoveniu rovnováhy vo svete. Samozrejmosť v našom slovníku nemôže existovať. Majme úctu ku svojmu životu, ku svojmu telu, k ľuďom s ktorými prichádzame do kontaktu a i k veciam, ktoré nám slúžia. Majme úctu k energiám, ktoré nás obklopujú a i k tým, ktoré spotrebúvame. Naučme sa mať úctu k času, ktorý je pánom existencie.

Comments are closed.