Viera

Viera

S ňou dokážeme aj nemožné, pokiaľ ku nej pridáme činy. V opačnom prípade nemusíme ani veriť, pretože to má ten istý dopad. Pokiaľ v niečo veríme, malo by sa to odrážať v našom konaní, resp. naše činy by mali odrážať našu vieru. Z toho vyplýva, že vo viere sa môžeme spoznať, ako i vieru môžeme spoznať v sebe. Základom je poznanie a viera v seba. Viera nášho prostredia môže potláčať našu pôvodnú vieru, ktorú musíme sami spoznať. To je základ bytia.

Comments are closed.