Informácie

Informácie

Informácie sú všade. Kedysi tomu tak nebolo a ten kto mal informácie, ten bol "kráľ". Dnes naopak, kráľom môže byť každý, ale treba si dať pozor, odkiaľ tieto informácie plynú - kto, alebo čo je ich zdrojom. Môžeme ich nasávať (a to doslova) z televízie, médií, internetu, alebo nášho okolia.

Najmenšiu obsahovú hodnotu majú zväčša tie, čo sa najlepšie predávajú. Sú to rôzne bulváry, denníky, televízne programy, ktoré i keď nehľadáme, samé si nás nájdu. Obrovské písmená, pútavé texty, upravení moderátori, všetko ako na tácke, priamo ku nášmu nosu. Tvária sa zaujímavo a pútavo, ale z 90% okrádajú náš čas a maximálne 10% sú pre nás prínosom. Ak vôbec.

Internet, alebo hydrant informácií ako by sa dal nazvať, ktorému keď povolíme kohútik, zaplaví nás údajmi všetkého druhu. Informácií je o to viac, ak ovládame cudzí jazyk. Stačí si vybrať.

Čomu však prikladáme najväčšiu váhu, je naše okolie v ktorom sa nachádzame. To i modeluje po celú dobu náš charakter. Ak sa rozhodneme posunúť sa dopredu, obvykle práve tí najbližší to nebudú vnímať pozitívne. Je to však v poriadku, snažia sa nás chrániť. Časom všetko odíde a tak tomu bude aj vtedy, ak zotrváme v našom odhodlaní. Do tej doby treba mať však oči na stopkách.

Comments are closed.