Správny hlad

Správny hlad

Ste večne hladní? To je super. Veď aj mimoriadne úspešní ľudia v podnikaní sú neustále hladní. I keď oni majú hlad po informáciách 🙂 Nie je pre nich dôležité čo vedia, ale čo nevedia. Majte i Vy, tak ako oni, v sebe neutíchajúcu potrebu vedieť viac a viac. Vašou hlavnou povinnosťou už od samého začiatku je pripraviť seba a svoj podnik na to, že bude rásť. Získajte preto dostatočné vedomosti, vďaka ktorým ochránite základy a štruktúru svojej firmy pred zvýšenými nárokmi vyplývajúcimi z rastu.

Zodpovedný ste Vy! Majte na pamäti, že delegovanie je úplne niečo iné ako zbavovanie sa povinností. Taktiež pamätajte na to, že ak rozumiete odborným veciam, ktoré sú hlavnou činnosťou Vašej firmy,  automaticky to neznamená, že rozumiete aj celému podniku. Vzdelávajte sa a spoznávajte, pretože skutočná dôvera vychádza z poznania, nie zo slepej viery. Na to si potrebujete vybudovať hlboké poznanie o skutočnom stave vecí.

Cieľom podnikania nie je vytvoriť si pracovné miesto, ale vyšší zámer - vytvoriť pracovné miesta, aby ste mohli zamestnanie poskytnúť iným. Je to však veľká zodpovednosť a ľudia vkladajú do Vás dôveru. Na to aby sa kolieska krútili plynule je potrebné, aby ste so svojim tímom boli zosúladení. A to nie je možné, ak svojich ľudí nepoznáte, neviete čo vedia, čo nevedia, čo chcú, čo nechcú, ako robia čo robia a kým sú a kým nie. Vnímajte svoj podnik ako počítač zložený z množstva súčiastok, ktoré spoločne napĺňajú konkrétny plán a zabezpečujú systematickú činnosť. Plynulý chod zabezpečia i jasne definované kritéria pôsobenia firmy, ktoré sa dajú veľmi ľahko interpretovať do konkrétnych, každodenných aktivít smerujúcich k ich naplneniu. Ak nemáte víziu a robíte veci len zo zotrvačnosti, ďalej ani nepokračujte. V opačnom prípade viete, že je dôležité mať kontrolu nad vecami a je neprípustné, aby okolnosti "ovládali" Vás. Je Vám jasné, že riadiť sa presnými pravidlami a princípmi zohráva v podnikaní veľkú úlohu.

Comments are closed.