Ste PREČO, alebo AKO?

Ste PREČO, alebo AKO?

Ako sa dívate na svet? Radíte sa medzi ľudí typu "PREČO" - vizionárov, ľudí s nadpriemernou predstavivosťou a veľkých optimistov, ktorí veria, že veci ktoré vymyslíte je možné aj skutočne zrealizovať, alebo patríte skôr do kategórie "AKO"? To ste potom teda skôr realisti, držíte sa pri zemi a máte lepšiu predstavu o praktickej veci. Nech už patríte tam či onam, nie ste ani lepší, ani horší. Ide len o odlišný spôsob ako sa dívate na svet. Ak by som mal zaradiť seba, tak určite som typ "PREČO" a ako štatistiky tvrdia, nedosiahol by som úspech (Gates, Jobs, ...), keby nemám pri sebe ľudí typu "AKO". Nakoľko je pojem "úspech" široko definovateľný a ja sa momentálne neradím medzi také mená aké ste videli v zátvorke, nebudem toto slovko hlbšie rozoberať, ale vytvorím mu priestor v niektorom z budúcich príspevkov. Obe strany sú však pre seba potrebné. Nie je preto náhodné, že úspešné spojenia typov "PREČO" a "AKO" vznikajú práve tak často z rodinného prostredia, alebo zo starých priateľstiev. A s týmto súhlasím.

Podnikám "už" magických trinásť rokov a stále sa moja osobnosť vyvíja. Stále sa mám čo učiť, stále mám kde naberať skúsenosti, zdokonaľovať sa. Jednou z mnohých vecí ktoré som sa po ceste naučil, je využívať metódu "brainstorming" - z anglického brain = mozog, storm = búrka. Do istého času som to robil sám a ak by mi stanovili v budúcnosti diagnózu schizofrenik, vedel by som aspoň, kam siahali jej korene. Teraz mi to však ide omnoho lepšie, nakoľko to aplikujem s bráškom a dostávam práve ten "INÝ" pohľad. Jeho radím skôr do skupiny "AKO" a i keď je počas sedenia prevažne ticho, výstup ku ktorému dospejeme, vie postupne zrealizovať práve on. Obzvlášť, tie technické záležitosti. V dohodnutý termín si naplánujeme sedenie v príjemnom nerušivom prostredí a rozoberáme horúce témy. Väčšinou odchádzame po troch hodinách, počas ktorých rozoberieme prevažne dve. Podstatou tohto sedenia je, aby sme uvoľnili predstavivosť a fantáziu a našli najlepšie riešenie. Kritika tu nemá miesta.

Nie vždy to tak bolo a nie vždy som poznal svoje "PREČO", ale o tom až v ďalšom článku. Dnes som rád, že som sa našiel a môj opak som objavil práve u môjho brata.  A čo Vy? Identifikovali ste sa?

Comments are closed.